Vindinggård Ringvej 1
7100 Vejle
Mobil: 20 97 16 03
ses@skovhus.biz

Målsætning og idegrundlag

Markedsbeskrivelse og -analyse

Strategier og organisation/ledelse

Handlingsplaner

Økonomisk prognose og finansieringsplaner

Konkurrentsammenligninger

Nøgletalsanalyser og finansieringsstruktur

Administrativ logistik

Leverandør- og serviceaftaler

Budgetmodeller og opfølgningsrutiner

Måling og styring på kritiske succesfaktorer

Administrative regler og procedurer

Salgskalkulationer og kostprisberegninger

Investeringsoplæg til investorer og finansielle institutioner

Årsafslutninger, due-dilligence eller andre større økonomiprojekter

Opstart af ny afdeling eller virksomhed